Historie
1. oddíl oficiálně registrován od 1.1.1936, měl jednu družinu Lišek pod vedením Norberta Havelky ČLENOVÉ: Fr. Bradna, Jan Černohorský, Jiří Havelka, Zd. Hromádko, Vlad. Kubát, Jiří Lingr, Jar. Novotný, Jar. Polák, Jiří Pscheidt a Fr. Pipper
O prázdninách 1936 táboří s Pardubickými skauty u rybníka Lovětín (pod hradem Lichnice). Tábor měl 32 stanů a vedl jej Jaroslav Nobilis. Roveři: Al. Těžitel, Jos. Zikmund, Ant. Břehovský, Vojt. Schuck, Pravoslav Holeček Tábor 1937 také na Lovětíně Roku 1937 se Zd. Hromádko zúčastnil putovního tábora na Slovensku (pod vedením D. Hrabáka) Naše hlídka zvítězila na Svojsíkových závodech v Josefově. Složení hlídky: Jiří Pscheidt, Jiří Havelka,Jar. Novotný
8.5.1939 přebírá 1. oddíl Zd. Hromádko
15.3.1939 Junák rozpuštěn. V Lázních Bohdaneč se usadila Hitlerova mládež
9.5.1945 skauti se stávají spojkami, zpravodaji, poslíčky
1946 1. řádný tábor- Borohrádek-vede Zd. Hromádko
1948 středisko znovu zlikvidováno – majetek zabaven pro Pionýra
5.9.1968 1.Oddíl obnoven Eduardem Pavelkou mladším a Miroslavem Rosůlkem
družiny: Sokolové, Bobři a smečka vlčat
1.10.1968 E. Pavelka odchází na vojnu - oddíl převzal Jar. Polák
vedoucí střediska ing. Jiří Pscheidt

Spolupráce s MNV - nabídnuta hájovna u Dolan Tábor u Hájovny od 20.8. do 2.9.1969 pro vlčata vede Jar. Polák Správa lázní nabídla bývalý pavilónek – dnešní klubovna
11.5.1969 veřejný slib skautů, skautek, vlčat a světlušek na koupališti spojený s průvodem (v krojích) napříč městem ke koupališti
17.5.1969 se konají Svojsíkovy závody v Bohdanči
27.6.1969 slavnostní otevření klubovny v parku
1970 zahájen letní tábor v Pěčíně vede Jar. Polák na tomto táboře skauti opět rozehnáni komunisty 28.12.1989 Jar. Polák znovu obnovil středisko Junáka v Bohdanči
8.12.1990 zvolila ÚRJ v Praze Jar. Poláka do·ivotním členem Svojsíkova oddílu
1990-2001 tábory se konají v Pěčíně pod vedením Přemysla Vániše - Atoma
1990-1997 1.oddíl vede Pavel Doktor - Méďa
1993 vzniká 5.oddíl pod vedením Radka Lauryna - Želváka, který se v roce 1997 sloučil s 1.oddílem
začíná se pravidelně jezdit na konci práznin do Českého ráje 1999 1.oddíl se dělí na 3 družiny pod vedením Poola,Poklada,Barta
2003-2005 1.oddíl vede Pool

Stručná historie Českého a světového skautingu

Letopočet 1907 se pokládá za rok zrodu světového skautingu ve Velké Británii.
Úspěch skautské myšlenky potvrzuje rychlé pronikání skautingu po Evropě i v zámoří.
Roku 1911 vzniká také skauting v Čechách. O rok později získává svůj tradiční název - Junák.
Období předmnichovské republiky je zlatou érou českého skautingu. Oddíly Junáka prošla řada vynikajících
osobností nejrůznějšího zaměření - prezident Edvard Beneš, básník Jíři Wolker, klinický lékař, akademik Josef
Charvát, cestovatel František A. Elstner, příslušník zahraničního odboje a spolustrůjce atentátu na Heydricha Jan Kubiš.

Za druhé světové války byl Junák zrušen.
Mnoho skautů však hájilo myšlenky skautingu v ilegálním
odboji či za hranicemi protektorátu. Sedm stovek z nich za to zaplatilo
životem. Poválečné nadšení pro skauting přivedlo do Junáka čtvrt miliónu členů. Ti se významně
podíleli na hospodářské obnově země výpomocí v zemědělství. Jako ledová sprcha působil obrat v roce 1948.


Junácká organizace byla paralyzována, řada činovníků se stala obětí politických procesů a strávila roky v komunistických žalářích. V roce 1950 byl Junák zrušen. Nakrátko se k novému životu probudila skautská organizace v roce 1968. Budování organizační struktury a rozmach činnosti ukončil rok 1970, kdy byl Junák násilně pohlcen Pionýrskou organizací.

Na přelomu let 1989 a 1990 vstala skautská organizace z popela znovu. Rychle se začleňuje do mezinárodních struktur.

V souvislosti s rozdělením Československa se dělí i junácká organizace a získává svůj dnešní název Junák - svaz skautů a skautek ČR